YIRE er et selskap som skal åpne arbeidsmarkedet for dyktige, selvlærte IT-utviklere og spesialister. Offentlige tall viser at Norge mangler 50.000 digitale utviklere. Svært mange av disse finnes i Norge og ellers i verden, men mange mangler formell kompetanse, og får derfor ikke vist seg frem.

<\>
[Y\]
{R\}

<\>
[Y\]
{R\}

Alle virksomheter med behov for utviklerkompetanse opplever problemer med å finne personellet de trenger, og å avdekke de faktiske kunnskapene som kandidater har.

YIRE utvikler og designer det vi kaller DigitalAudition. Dette systemet skal sikre at kundene får relevant og kvalitetssikker kompetanse til IT-prosjektene sine.

<\>
[Y\]
{R\}

 

Testene er kostnadsfri for kandidatene. YIRE vil garantere for kvalitet i den faglige leveransen og for sunne, transparente arbeidsforhold.

John Ivar Liverød

Managing director

Carl-Arne Meyer Melin

Marketing director

Tobias Laane

Tech director